Tu był kiedyś hosting WWW Gigasik.pl. Oferowaliśmy kompleksowe rozwiązania, obejmujące różne wersje PHP, Ruby (Rails), Pythona (Django), dostęp SSH, bazy MySQL i PostgreSQL oraz konta Git i e-mail.

Od 2008 roku wiele się zmieniło. Osoby zaangażowane w projekt zdobyły mnóstwo doświadczenia, ale Gigasik.pl został powoli odstawiany na boczny tor.

Podjęliśmy decyzję o zakończeniu projektu. Wszystkim naszym klientom dziękujemy serdecznie za zaufanie. Wszystkim bezpośrednio zaangażowanym w projekt - za wytrwałość i nieoceniony wkład w pracę.

Do zobaczenia w przyszłości!

Kontakt: biuro [małpka] gig...(domena)

Once upon a time, Gigasik.pl webhosting was here. We offered comprehensive solutions, spanning different versions of PHP, Ruby (Rails), Python (Django), SSH access, MySQL and PostgreSQL databases as well as Git and email accounts.

A lot has changed since 2008. People involved in the project have gained a lot of experience, but Gigasik.pl has slowly been sidetracked.

We have decided to end the project. We would like to thank all our customers for their trust. And everyone directly involved in the project - thank you for your perseverance and immeasurable contributions.

See you!

Contact: biuro [at] gig...(domain name)